regulamin

privacy policy image

Polityka prywatności Green Lanes Spółka Akcyjna 01.12.2023 roku

Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania danych osobowych Green Lanes Spółka Akcyjna w tym zawiera informacje dotyczące posługiwania się plikami cookie.

1. DEFINICJE

1.1. Administrator – Właściwy administrator danych to podmiot, który realizuje określone cele przetwarzania danych. O szczegółach przetwarzania danych informujemy zawsze podczas ich zbierania np. w umowach, które z Tobą zawieramy lub na przykład ogłoszeniach o pracę.

Administratorem Danych Osobowych wdrażającym niniejszą Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych jest GREEN LANES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu (50 - 052), ul. Widok 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001072137, NIP: 9191829871, REGON: 36864027200000

1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności, zawierająca informacje o przetwarzaniu Danych osobowych oraz używaniu plików cookies i podobnych technologii śledzących w ramach Serwisu.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Strona internetowa/Strony internetowe – strona internetowa prowadzona przez Administratora w domenie www.greenlanes.pl dostępna za pośrednictwem przeglądarek internetowych.

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę internetową lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

1.7. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony internetowej.

2. INFORMACJE O PRYWATNOŚCI

2.1. W związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej zbieramy dane oraz informacje o Twojej aktywności. W tym zakresie jesteśmy administratorem Twoich Danych osobowych i przywiązujemy dużą wagę do ich odpowiedniej ochrony. Dbamy o to, aby prowadzone przez nas procesy przetwarzania danych były zgodne z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z RODO. Naszym celem jest umożliwienie Ci uzyskania pełnej informacji w zakresie przetwarzania przez nas Twoich Danych osobowych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Ci skorzystać z przysługujących uprawnień. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje Dane osobowe.

2.2. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe.

2.3. Niniejsza Informacja o prywatności dotyczy również treści marketingowych, w tym ofert i usług naszej firmy, które my (lub usługodawca działający w naszym imieniu) wyświetlamy na zewnętrznych stronach internetowych, platformach i w aplikacjach w oparciu o informacje na temat Twojego korzystania z danej witryny. Te zewnętrzne strony internetowe zawierają na ogół własną Informację o prywatności oraz własne Zasady i warunki korzystania. Zachęcamy do ich przeczytania przed korzystaniem z tych stron.

3. ZAWSZE MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM, JAK TO ZROBIĆ?

3.1. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw napisz bezpośrednio do nas na adres e-mail: contact@greenlanes.pl

4. W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

4.1. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które można wykorzystać do pośredniej lub bezpośredniej identyfikacji konkretnej osoby. Definicja ta obejmuje dane osobowe zbierane w trybie online za pośrednictwem naszych Stron internetowych oraz stron firmowych na platformach zewnętrznych.

4.2. Podczas kontaktu z nami możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Administratorzy danych mogą udostępniać sobie i innym spółkom powiązanych kapitałowo lub osobowo z Administratorem Twoje dane osobowe i wykorzystywać je w sposób zgodny z niniejszą Informacją o prywatności. Możemy również łączyć je z innymi informacjami, w celu ulepszenia naszych treści.

4.3. Gromadzimy dane osobowe z różnych źródeł. Są to: Dane osobowe przekazywane nam bezpośrednio. Gromadzimy dane o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony np. informacje o rodzajach treści, które oglądasz lub którymi się zajmujesz, oraz częstotliwość i czas trwania Twoich działań. Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie. Otrzymujemy również i przechowujemy określone rodzaje danych osobowych za każdym razem, gdy kontaktujesz się z nami online. Na przykład używamy plików cookie i technologii śledzenia (aby dowiedzieć się więcej, zobacz kluczowe terminy dotyczące prywatności) w celu uzyskania danych osobowych, gdy przeglądarka internetowa uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej i innych treści dostarczanych na innych stronach internetowych. Dane osobowe są również gromadzone podczas wyszukiwania, publikowania postów. Przykłady rodzajów danych osobowych, które gromadzimy, obejmują; adres IP, identyfikator urządzenia, dane o lokalizacji, informacje o komputerze i połączeniu, takie jak typ i wersja przeglądarki, ustawienie strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny.

5. CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

5.1. Do Ciebie należy decyzja, czy i jakie Dane osobowe nam podasz – nie jest to obowiązkowe. Pamiętaj jednak, że w niektórych przypadkach podanie Danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji oferowanych przez nas usług lub warunkuje zawarcie i wykonanie umowy.

6. JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

6.1. O wszystkich celach przetwarzania danych zbieranych w konkretnym przypadku i o właściwych podstawach prawnych, informujemy zawsze podczas ich zbierania np. w umowach, które zawieramy czy np. ogłoszeniach o pracę,

6.2. Co do zasady, wykorzystujemy dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

• a) w przypadku użytkowników naszych stron internetowych:

• dla celów statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony internetowej, ułatwienia korzystania z serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego - w tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na stronie internetowej (np. odwiedzane strony i poszczególnych podstron, jak długo trwała wizyta na stronie, dane dotyczące historii wyszukiwania, adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego) – podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki w zakresie używania plików cookie,

• w celu analizowania zachowań na stronie internetowej (profilowania) w celu realizacji własnych działań marketingowych, tj. zapewnienia Ci spersonalizowanych reklam i komunikatów na stronie internetowej (tzn., aby reklamy oraz komunikaty na stronie internetowej były dopasowane do Twoich zainteresowań i preferencji) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażona poprzez ustawienia w zakresie używania plików cookie,

• w celu analizowania zachowań na stronie internetowej w zakresie oglądanych produktów, zainteresowań użytkownika naszą ofertą, w celu budowania profilu klienta i analizy jego zachowań - podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (rozumiany jako prowadzenie statystyk i weryfikacja wykorzystywania strony internetowej przez użytkownika w zakresie zainteresowań oraz zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). b) w celu udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące konkretnej oferty – podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda potencjalnego klienta (zamówienie oferty; art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b) przekazywanie ofert dotyczących Administratora – podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na otrzymanie takich ofert w formie elektronicznej lub telefonicznej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

c) w przypadku realizacji zawartych umów, dotyczących nabycia naszych produktów:

• konieczność realizacji umowy lub konieczność przetwarzania danych osobowych przed jej zawarciem, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także

• realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie: podatków, archiwizacji dokumentacji, jak też

• prawnie uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumiane jako: dochodzenie, obrona lub ustalenie roszczeń, dochodzenie zaległych należności, bieżące kontakty w sprawie umowy, wyjaśnianie ewentualnych sporów, utrzymanie relacji biznesowych, właściwa identyfikacja osób kontaktowych lub reprezentantów naszych klientów, kontrahentów, ich pracowników lub współpracowników,

d) rekrutacja – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

• w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę – realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ewentualnie art. 9 ust. 2 lit. b RODO), zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ewentualnie art. 9 ust. 2 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumiany jako weryfikacja kwalifikacji i umiejętności kandydatów do pracy w celu wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko, na które jest prowadzona rekrutacja,

• w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. konieczność realizacji umowy lub konieczność przetwarzania danych osobowych przed jej zawarciem, na Państwa żądanie, zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ewentualnie art. 9 ust. 2 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumiany jako weryfikacja kwalifikacji i umiejętności kandydatów do pracy w celu wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko, na które jest prowadzona rekrutacja,

e) zatrudnienie, czyli realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i wykonanie obowiązków ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa (dot. prawa pracy, ubezpieczeń, podatków, archiwizacji dokumentacji pracowniczej; art. 6 ust. 1 lit c RODO i art. 9 ust. 2 lit b RODO), jak również prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumiane jako umożliwienie Administratorowi kontaktów w sprawach służbowych z właściwą osobą (gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania powierzanych zadań), g) współpraca w oparciu o umowę inną niż umowa o pracę (np. w oparciu o umowę o dzieło, umowę zlecenia):

• konieczność realizacji umowy lub konieczność przetwarzania danych osobowych przed jej zawarciem, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

• realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie: ubezpieczeń, podatków, archiwizacji dokumentacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

• prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumiane jako umożliwienie Administratorowi kontaktów w sprawach służbowych z właściwą osobą (gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania powierzanych zadań), h) bieżące kontakty z reprezentantami, osobami kontaktowymi wytypowanymi do kontaktu lub osobami, które same się z nami kontaktują – podstawą przetwarzania danych osobowych są prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) rozumiane jako przyjęcie zapytania do realizacji i udzielenie na nie odpowiedzi, a także prowadzenie bieżącego kontaktu,

6.3. Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem naszego adresu email, gdzie podajesz nam swój email niezbędny do nawiązania z Tobą kontaktu i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Podanie tych danych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania.

7. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Prowadzimy strony profilowe na:

• Facebooku:

• Linkedin:

co może wiązać się z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, gdy odwiedzasz wskazane profile, strony i kanały, bądź wchodzisz w interakcje z tymi profilami, stronami i kanałami (polubienia, subskrypcje, komentarze, przesyłane wiadomości). Jeżeli odwiedzasz nasze profile społecznościowe na portalach typu Facebook, LinkedIn, gromadzone są dane dotyczące Twojej aktywności na tym profilu, w tym polubień, przesyłanych nam wiadomości, treści komentarzy i postów zamieszczanych na tym profilu. Pamiętaj, że jako użytkownicy portalu społecznościowego i Ty i my jesteśmy związani także polityką prywatności i regulaminami zaakceptowanymi w ramach tego portalu społecznościowego. Dane związane z Twoją aktywnością w ramach prowadzonych przez nas profili na portalach społecznościowych będą przechowywane, dopóki ich nie usuniesz albo nie zostaną usunięte przez nas albo właściciela danego portalu społecznościowego. Pamiętaj, że jako użytkownik każdego z portali społecznościowych, gdzie mamy swój profil, możesz także zarządzać swoim kontem i zamieszczanymi treściami zgodnie z regulacjami tego portalu społecznościowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla świadczenia określonej usług

8. INFORMACJE O KORZYSTANIU Z PLIKÓW „COOKIE” CZYM SĄ PLIKI COOKIE?

8.1. Pliki cookie (inaczej „cookies”) to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie z Serwisu – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin

Użytkownika i dokonywanych przez niego czynności. Stosowane przez nas pliki cookie są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować działanie Serwisu indywidualnie do każdego Użytkownika.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES WYKORZYSTYWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

8.2. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:

8.2.1. Wymagane pliki cookie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Dzięki tym plikom Administrator może zapewnić prowadzenie w bezpieczny sposób takich działań, jak np. realizacja zamówienia Użytkownika, „zapamiętanie” zalogowanego Użytkownika w Serwisie po przejściu na inną stronę lub automatyczne uzupełnienie danych adresowych podczas zakupów. Blokada tych plików cookie w przeglądarce Użytkownika może skutkować nieprawidłowym działaniem Serwisu. Te pliki cookie są wymagane i nie jest możliwe ich dezaktywowanie.

Szczegółowe cele wykorzystania technicznych plików cookie:

a) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;

b) realizacja procesów niezbędnych dla zapewnienia pełnej funkcjonalności Serwisu, w tym m.in:

• dostosowanie zawartości Serwisu w celu zapewnienia Użytkownikowi możliwości pełnego wykorzystania udostępnionych funkcjonalności oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić mu stronę internetową;

• poprawna obsługa programu „Poleć znajomemu”, w szczególności umożliwienie weryfikacji źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu;

• umożliwienie korzystania w Serwisie z funkcji „Schowek” i „Koszyk”.

8.2.2. Analityczne pliki cookie wykorzystywane są przez Administratora zarówno do analizy zachowań Użytkowników w Serwisie dla celów biznesowych, jak również pozwalają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu. Pozwala to zidentyfikować, które funkcjonalności wymagają poprawy lub aktualizacji. Informacje pozyskiwane przez Administratora za pośrednictwem analitycznych plików cookie są anonimowe – na ich podstawie Administrator nie jest w stanie zidentyfikować Użytkownika, od którego zostały pozyskane informacje.

8.2.3. Pliki cookie służące personalizacji pozwalają na analizę zachowań Użytkowników w Serwisie oraz ich preferencji zakupowych, co pozwala przekazywać Użytkownikom spersonalizowane podpowiedzi produktów, dokonywać zmian w obrębie funkcjonalności Serwisu oraz zamieszczać sponsorowane treści. Dane pozyskane za pośrednictwem tego rodzaju plików cookie mogą być także wykorzystywane do ulepszania istniejących systemów i oprogramowania oraz opracowywania nowych rozwiązań i funkcjonalności.

8.2.4. Reklamowe pliki cookie pozwalają Administratorowi dostosować wyświetlane reklamy do preferencji i zainteresowań Użytkowników tj. kierować do Użytkowników tzw. reklamę behawioralną. Z ich pomocą podmioty współpracujące z Administratorem, takie jak operatorzy serwisów Facebook czy Instagram, będą w stanie odpowiednio dopasować wyświetlane treści reklamowe, tak aby były dostosowane do preferencji Użytkownika.

OKRES PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIES

8.3. Opisane powyżej pliki cookies można podzielić na dwa rodzaje z uwagi na okres ich przechowywania:

8.3.1. Sesyjne pliki cookie są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia.

8.3.2. Stałe pliki cookie są przechowywane na Urządzeniu do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Jeżeli Użytkownik nie usunie stałych plików cookie ze swojego Urządzenia, będą one przechowywane przez okres do 60 dni od ich wprowadzenia.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES W SERWISIE

8.4. Do poprawnego działania Serwisu konieczne są wyłącznie wymagane pliki cookie. W zakresie pozostałych rodzajów plików cookie możesz wyrazić zgodę na ich stosowanie, ale nie jest to obowiązkowe. Możesz zarządzać zakresem korzystania przez nas z plików cookie analitycznych, służących personalizacji i reklamowych, poprzez wyrażenie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie. Masz możliwość zarządzania zgodami na poszczególne rodzaje plików cookie w dowolnym czasie za pomocą udostępnionego przez nas panelu. Wywołanie panelu jest możliwe poprzez zakładkę „Twoje cookies” umieszczoną w stopce Serwisu.

GOOGLE ANALYTICS

8.5. Google Analytics Jeśli przy pierwszym wejściu na naszą stronę internetową zaakceptujesz stosowanie przez nas wydajnościowych plików cookie, na naszej stronie internetowej przy pomocy plików cookie Google Analytics, usługi służącej do analizy stron internetowych, zostaną zapisane informacje o Twoich odwiedzinach w tej witrynie. Informacje te są przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Uruchomiliśmy na naszej stronie internetowej opcję anonimizacji adresów IP. Twój adres zostanie skrócony przez Google na poziomie państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa-sygnatariusza na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W naszym imieniu Google użyje ww. informacji do analizy korzystania z witryny, kompilacji raportów aktywności w witrynie i wykonywania dalszych usług na rzecz operatora witryny w związku z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP wysłany z Twojej przeglądarki w ramach usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi posiadanymi przez Google. Jeśli zmienisz zdanie i nie będziesz chciał, aby pliki cookie były w dalszym ciągu zapisywane, wystarczy dokonać zmiany odpowiednich ustawień klikając przycisk „Ustawienia plików cookie”, który znajduje się w stopce naszej strony internetowej lub wskutek usunięcia plików cookies za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki internetowej (szczegóły niżej).

INNE TECHNOLOGIE

8.6. Inne technologie Na naszym serwisie możemy wykorzystywać także inne technologie, w tym sygnalizatory sieciowe (web beacons) i JavaScript, które w niektórych przypadkach współpracują wraz z plikami cookie i innymi środkami z naszą witryną, aby umożliwić identyfikację Twojego urządzenia. Te inne technologie pozwalają uaktywnić określone funkcje na naszej stronie. Możemy także korzystać z określonych technologii w celu określenia czy wiadomość e-mail, którą Ci wysłaliśmy została otwarta lub czy link w niej umieszczony został przez Ciebie kliknięty.

9. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

9.1. Administrator ujawnia dane osobowe wyłącznie upoważnionym pracownikom i współpracownikom oraz następującym kategoriom odbiorców:

• organom uprawnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organom kontrolującym, komornikom, Policji),

• podmiotom uprawnionym, gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy (np. udostępnienie danych do banku w związku z dokonywanymi przelewami w celu rozliczeń, udostępnienie danych do kancelarii notarialnej podczas zawierania umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego),

• podmiotom uprawnionym, gdy jest to niezbędne do prawidłowej realizacji postępowań (np. ujawnienie danych pełnomocnikom lub w sądzie w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej),

• podmiotom uprawnionym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, czyli dostawcom usług upoważnionym przez nas do dostępu do danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconej usługi (np. usługi wsparcia związane z utrzymaniem infrastruktury lub systemów IT, utrzymania stron internetowych, usuwania usterek ujawniających się na nieruchomościach). Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W związku z korzystaniem z usługi Google Analytics dane osobowe są przekazywane poza terytorium EOG (do Stanów Zjednoczonych Ameryki). W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG nasi dostawcy są zobowiązani do zagwarantowania odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Informacje dotyczące przekazywania danych przez Google znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=p

9.2. Jeśli przekażemy Dane osobowe poza EOG, zadbamy o to, aby dane te były chronione w ten sam sposób, jak w EOG.

Zastosujemy jedno z następujących zabezpieczeń:

Transfer do kraju nie należącego do EOG, którego ustawodawstwo dotyczące prywatności zapewnia poziom ochrony Danych osobowych na takim samym poziomie, co w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

Transfer do kraju nie należącego do EOG, którego ustawodawstwo dotyczące prywatności zapewnia poziom ochrony Danych osobowych na takim samym poziomie, co w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

Transfer danych osobowych do organizacji będących częścią szczegółowych umów dotyczących transgranicznego przesyłania danych z Unią Europejską (np. Tarcza prywatności (Privacy Shield), ramy określające standardy prywatności dla danych przesyłanych między Stanami Zjednoczonymi a krajami europejskimi oraz inne podobne ramy prawne).

10. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

10.1. Okres przetwarzania danych przez nas Twoich danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

10.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

10.3. Będziemy aktywnie sprawdzać dane osobowe, które przechowujemy i bezpiecznie je usuwać lub w niektórych przypadkach anonimizować, gdy nie będzie już potrzeby prawnej, biznesowej lub konsumenckiej, aby je przechowywać.

11. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

11.1. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

prawo do informacji o przetwarzaniu Danych osobowych – na tej podstawie

Administrator przekazuje Ci informację o przetwarzaniu Twoich Danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;

prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje Ci kopię przetwarzanych przez niego Twoich Danych osobowych;

prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

prawo do usunięcia danych – na tej podstawie możesz żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania

Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Twoich Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziłaś/eś zgodę, oraz przechowywania danych, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji – lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez Ciebie, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również Twojej;

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – możesz w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – możesz w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu Twoich Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, możesz złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce Twojego zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

12. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

12.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

12.2. Będziemy aktualizować niniejszą Informację o  prywatności, gdy będzie to konieczne. Gdy opublikujemy zmiany w tym oświadczeniu, zmienimy również datę ostatniej aktualizacji. Będziemy również przechowywać wcześniejsze wersje niniejszej Informacji o  prywatności w archiwum.

Nie ograniczmy Twoich praw w ramach niniejszej Informacji o  prywatności bez Twojej zgody.